[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ประชาสัมพันธ์เวปไซด์ โรงเรียนสกาดพัฒนา


Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
เทวินทร์ ศรีบุญเรือง


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

 
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556


 โรงเรียนสกาดพัฒนา  อำเภอปัว สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของโรงเรียน เชิญชวนเข้าเยี่ยมชมสืบค้นข้อมูลของโรงเรียนได้ที่ www.skpnan2.ac.th  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

อ่าน : 731
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

10 ลำดับล่าสุด
     + รายงายการจัดการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านน้ำคา
     + สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนบ้านน้ำคา
     + แผนพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านน้ำคา
     + ประกาศค่าเป้าหมาย โรงเรียนบ้านน้ำคา ปีการศึกษา 2558
     + กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนบ้านน้ำคา
     + ไหว้ครู โรงเรียนบ้านสบกอน
     + เเจ้งกำหนดการอบรมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่ม ปัว 2
     + การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 2559
     + Thawangpha PEER Center จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
     + กิจกรรมลดเวลาเรียนโรงเรียนบ้านดอนสบเปือ
 


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©