[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : คณะครูจาก สพป.พิจิตร เขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนวรนคร


Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สุวิมล


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

 
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555


  โรงเรียนวรนคร นำโดย นายเชิด  กะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายองค์การ  วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ ท่าน ศน.จงรักษ์  รัตนวิฑูรย์ พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะครู ศึกษานิเทศน์ จาก สพป.พิจิตร เขต 2 ที่มาศึกษาดูงาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่โรงเรียนวรนคร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555อ่าน : 1813
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

10 ลำดับล่าสุด
     + กิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านปรางค์
     + วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
     + เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนริมป่าคาจัดกิจกรรมวันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
     + วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนไตรประชาวิทยา
     + โรงเรียนบ้านดอนสบเปือนำลูกเสือเนตรนารีร่วมกิจกรรมเดินสวนสนามกลุ่มโรงเรียนเปือพระธาตุ
     + เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทักษิณร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
     + วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
     + รายงายการจัดการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านน้ำคา
     + สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนบ้านน้ำคา
     + แผนพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านน้ำคา
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©