[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : กิจกรรมการถวายเทียนจำนำพรรษา


Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
เกรียงศักดิ์


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

 
ศุกร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555


 นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนอุ่น ผ.อ.โรงเรียนบ้านหนองบัว นำคณะครู นักเรียน พนักงานบริการ จัดกิจกรรมการถวายเทียนจำนำพรรษาแด่วัดในเขตบริการมีวัดหนองบัว วัดดอนแก้วและวัดชนะไพรี(วัดแฮะ)ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม และส่งเสริมให้กระทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใสและจรรโลงวัฒนธรรมประเพณีสืบต่อกันไป


อ่าน : 977
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

10 ลำดับล่าสุด
     + รายงายการจัดการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านน้ำคา
     + สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนบ้านน้ำคา
     + แผนพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านน้ำคา
     + ประกาศค่าเป้าหมาย โรงเรียนบ้านน้ำคา ปีการศึกษา 2558
     + กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนบ้านน้ำคา
     + ไหว้ครู โรงเรียนบ้านสบกอน
     + เเจ้งกำหนดการอบรมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่ม ปัว 2
     + การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 2559
     + Thawangpha PEER Center จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
     + กิจกรรมลดเวลาเรียนโรงเรียนบ้านดอนสบเปือ
 

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©