[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : กิจกรรมการถวายเทียนจำนำพรรษา


Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
เกรียงศักดิ์


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

 
ศุกร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555


 นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนอุ่น ผ.อ.โรงเรียนบ้านหนองบัว นำคณะครู นักเรียน พนักงานบริการ จัดกิจกรรมการถวายเทียนจำนำพรรษาแด่วัดในเขตบริการมีวัดหนองบัว วัดดอนแก้วและวัดชนะไพรี(วัดแฮะ)ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม และส่งเสริมให้กระทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใสและจรรโลงวัฒนธรรมประเพณีสืบต่อกันไป


อ่าน : 493
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

10 ลำดับล่าสุด
     + เรียนรู้นอกห้องเรียน \\\"ทักษิณเกมส์\\\"
     + “วันวชิราวุธ 57”กลุ่มยมจอมพระ
     + กิจกรรมวันวชิราวุธ โรงเรียนบ้านนาวงศ์
     + กิจกรรม วันวชิราวุธ
     + เรียนกับครู D.A.R.E.
     + \"ไชยวัฒนาโมเดล\" จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๕๗
     + เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว ๑ จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ
     + “ยมจอมพระเกมส์”ครั้งที่ 10
     + คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมศึกษาดูงาน BBL ( Brain – based Learning ) จังหวัดสุพรรณบุรี
     + การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบบางมูลนากโมเดล จ.พิจิตร
 

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©