[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว ผอ.สพป.น่านเขต2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านปรางค์ [ข่าวโดย : โรงเรียนบ้านปรางค์ ]
Post เมื่อ : 8 / ก.ค. / 2563 (อ่าน : 52
)
  
หัวข้อข่าว การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านร้อง [ข่าวโดย : keeratikar ]
Post เมื่อ : 3 / ก.ค. / 2563 (อ่าน : 188
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนบ้านท่าวังผารับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 [ข่าวโดย : Netnapa Jinachai ]
Post เมื่อ : 2 / ก.ค. / 2563 (อ่าน : 92
)
  
หัวข้อข่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมโรงเรียนบ้านปรางค์ [ข่าวโดย : โรงเรียนบ้านปรางค์ ]
Post เมื่อ : 1 / ก.ค. / 2563 (อ่าน : 82
)
  
หัวข้อข่าว การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชุมชนศิลาแลง [ข่าวโดย : โรงเรียนชุมชนศิลาแลง ]
Post เมื่อ : 1 / ก.ค. / 2563 (อ่าน : 130
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนบ้านท่าวังผา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ข่าวโดย : Netnapa Jinachai ]
Post เมื่อ : 30 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 120
)
  
หัวข้อข่าว ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ข่าวโดย : โรงเรียนบ้านน้ำยาว ]
Post เมื่อ : 30 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 128
)
  
หัวข้อข่าว ผู้บริหารเทศบาลตำบลศิลาแลงและ รพสต.ศิลาแลง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนศิลาแลง [ข่าวโดย : โรงเรียนชุมชนศิลาแลง ]
Post เมื่อ : 28 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 84
)
  
หัวข้อข่าว ประกาศโรงเรียนบ้านสองแคว เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา [ข่าวโดย : ประกาศโรงเรียนบ้านสองแคว เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ]
Post เมื่อ : 27 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 162
)
  
หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ข่าวโดย : โรงเรียนบ้านน้ำยาว ]
Post เมื่อ : 27 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 134
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 จดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [ข่าวโดย : ฑัชชานันทร์ ]
Post เมื่อ : 26 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 94
)
  
หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ข่าวโดย : โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ]
Post เมื่อ : 22 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 178
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนบ้านน้ำยาว รับสมัครครูจ้างสอน [ข่าวโดย : โรงเรียนบ้านน้ำยาว ]
Post เมื่อ : 21 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 274
)
  
หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ข่าวโดย : โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ]
Post เมื่อ : 20 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 98
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนบ้านท่าวังผารับสมัครครูอัตราจ้าง [ข่าวโดย : Netnapa Jinachai ]
Post เมื่อ : 13 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 878
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนแสนทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง [ข่าวโดย : ฑัชชานันท์ ]
Post เมื่อ : 12 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 964
)
  
หัวข้อข่าว ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ปีการศึกษา 2563 [ข่าวโดย : โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ]
Post เมื่อ : 10 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 1026
)
  
หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ปีการศึกษา 2563 [ข่าวโดย : โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ]
Post เมื่อ : 9 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 924
)
  
หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และประกาศรับสมัครใหม่ [ข่าวโดย : โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ]
Post เมื่อ : 5 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 352
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว [ข่าวโดย : โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ]
Post เมื่อ : 1 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 974
)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/294 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©