[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวจากโรงเรียน


ค่ายอาสาจากวิทยาลัยการอาชีพปัว
[ข่าวโดยกีรติกา รัตนวิฑูรย์ ][อ่าน : 124 ]

ภาพข่าวจากโรงเรียน


ทำบุญทานสลากภัตโรงเรียนบ้านร้อง
[ข่าวโดยกีรติกา รัตนวิฑูรย์ ][อ่าน : 150 ]

ภาพข่าวจากโรงเรียน

ภาพข่าวจากโรงเรียน


รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านแพะกลาง
[ข่าวโดยทนงศักดิ์ สุทธหลวง ][อ่าน : 388 ]

ภาพข่าวจากโรงเรียน


ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
[ข่าวโดยกีรติกา รัตนวิฑูรย์ ][อ่าน : 428 ]

ภาพข่าวจากโรงเรียน

ภาพข่าวจากโรงเรียน


ผู้อานวยการคนใหม่โรงเรียนบ้านปงสนุก
[ข่าวโดยพิศมัย ท้าวบุญเรือง ][อ่าน : 484 ]

ภาพข่าวจากโรงเรียน


ผอ.คนใหม่โรงเรียนบ้านปรางค์
[ข่าวโดยจีระภา สุดใจ ][อ่าน : 516 ]

ภาพข่าวจากโรงเรียน


ขยายเวลารับสมัครครู เอกปฐมวัย เป็น 7-13 พย. 2560
[ข่าวโดยทนงศักดิ์ สุทธหลวง ][อ่าน : 2092 ]

ภาพข่าวจากโรงเรียน

ภาพข่าวจากโรงเรียน

ภาพข่าวจากโรงเรียน