[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนศิลาแลง


Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
กันชามาศ เกิดวิชิต


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

 
เสาร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561


                โรงเรียนชุมชนศิลาแลง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 2  นำโดย นายวิทยา  ธุระอบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาแลง  และผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนศิลาแลง ในระหว่างวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 1  มีนาคม  พ.ศ.  2561

อ่าน : 465
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

10 ลำดับล่าสุด
     + โรงเรียนมณีพฤกษ์ ทำ MOU กับโรงเรียนสิริรัตนาธร
     + วันเด็ก โรงเรียนบ้านปรางค์
     + เด็กและเยาวชนดีเด่นปี ๒๕๖๒
     + เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
     + นักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนสตรีศรีน่านจากการวัดทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ
     + โรงเรียนบ้านปรางค์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
     + QR CODE โรงเรียนบ้านสบหนองปลอดขยะ
     + นักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์รับเกียรติบัตร วัดความรู้เชิชูสถาบันโรงเรียนปัว
     + โรงเรียนบ้านปรางค์ Merry Christmas & happy New year 2019
     + บ้านปรางค์เกมส์
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©