[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ผอ.สพป.น่าน2เยี่ยมและให้กำลังใจ


Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
เฉลิมชัย นิลคง


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

 
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554


นายเชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.น่าน2 ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูที่เข้ารับการอบรมETVวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ในบ่ายวันเสาร์ที่20สิงหาคม2554 โดยมีนายสมัย ธนะศรี รองผอ.สพป.น่าน2และนายมานพ ตนะวิไชยศน.สพป.น่าน2 เป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกศูนย์การอบรมตลอดทั้งวัน


อ่าน : 1965
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

10 ลำดับล่าสุด
     + วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
     + เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนริมป่าคาจัดกิจกรรมวันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
     + วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนไตรประชาวิทยา
     + โรงเรียนบ้านดอนสบเปือนำลูกเสือเนตรนารีร่วมกิจกรรมเดินสวนสนามกลุ่มโรงเรียนเปือพระธาตุ
     + เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทักษิณร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
     + วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
     + รายงายการจัดการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านน้ำคา
     + สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนบ้านน้ำคา
     + แผนพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านน้ำคา
     + ประกาศค่าเป้าหมาย โรงเรียนบ้านน้ำคา ปีการศึกษา 2558
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©