ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
online
Warning: include(useronline.php4) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in G:\AppServ\www\office\plan\plan_narong.php on line 271

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'useronline.php4' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in G:\AppServ\www\office\plan\plan_narong.php on line 271
คน
54.81.112.7
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานวิเคราะห์งบฯ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล
เว็บลิงค์
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักต่างๆ ใน สพฐ..
น่านเขต 1
น่านเขต 2
หนังสือราชการ
ศูนย์ปฏิบัติ AOC น่าน2
เว็บไซต์น่าสนใจ
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นรหัสไปรษณีย์
ตรวจล็อตเตอรี่
ตรวจสลากออมสิน
การท่องเที่ยว
ข่าวปัจจุบัน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ผู้จัดการ
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก


นายณรงค์ พันหนูเทียน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว.
ปฏิบัติหน้าที่
กลุ่มงานนโยบายและแผน

และกลุ่มงานเลขานุการ กพท.
ภารกิจของกลุ่มงานนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
  วิเคราะห์เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ
  วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  วิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ
  วิเคราะห์แผนปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ
  วิเคราะห์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การจัดทำแผนกลยุทธ์
  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน นักศึกษา
ภารกิจของกลุ่มงานเลขานุการ กพท.
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อนำเสนอ
......คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
จัดประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปะชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ
. ....และดำเนินการ
ติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 
 กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
โทร . 054-791510 ต่อ 117

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ jantana_plannan2@hotmail.com
 
 
http://school.obec.go.th/plannan2/index.php