[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 55] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 1621 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

03472
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 26 พ.ค. 2558 17:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 88 ]

03471
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
(แก้ไข)ค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 26 พ.ค. 2558 17:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 50 ]

03470
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 26 พ.ค. 2558 16:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 58 ]

03469
เรียน ผูัอำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
เรื่อง
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ(KRS)และตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 26 พ.ค. 2558 15:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 124 ]

03468
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนคร,บ้านถ่อน,ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115,ไทยรัฐวิทยา 98
เรื่อง
การจัดงานชุมนุมลูกเสือ 104 ปีการลูกเสือไทยต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 26 พ.ค. 2558 15:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 56 ]

03467
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง
การจัดงานชุมนุมลูกเสือ 104 ปีการลูกเสือไทยต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 26 พ.ค. 2558 14:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 51 ]

03466
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริทุกโรง
เรื่อง
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 26 พ.ค. 2558 12:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 82 ]

0001864
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครู,ร้านค้า,บริษัท และหจก..ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงิน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 26 พ.ย. 2556 10:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ ]

01863
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พลังงานสีเขียว Greeneducation
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 26 พ.ย. 2556 10:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 390 ]

01862
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
เชิญร่วมกิจกรรมท่องโลกการศึกษา งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ย. 2556 15:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 388 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ]