เรียน : ผอ รร ใน สังกัด สพป น่าน เขต 2
เรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมการควบคุมภายใน
เนื้อหา : ให้ทางโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมพร้อมกับ -แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน- หน้าเว็บไชต์ของ สพป น่านเขต 2 มาในวันที่เข้าร่วมประชุมด้วย

เอกสารแนบ :
เอกสารประกอบการประชุมควบคุมฯ.rarDownload เอกสารโดย คลิกขวาที่ชื่อไฟล์เลือก Save Target As
ข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :22 ส.ค. 2555 11:04 น.