เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : แบบฟอร์มการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 (แบบ บค.ต่างๆ)
เนื้อหา : สพป.น่าน เขต 2 ได้รวบรวมแบบฟอร์มการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 (แบบ บค.ต่างๆ) เพื่อให้โรงเรียนใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดต่อไป

เอกสารแนบ :
แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545.rar
แบบบค.ต่าง ๆ.rar


Download เอกสารโดย คลิกขวาที่ชื่อไฟล์เลือก Save Target As
ข่าวโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :03 ก.ค. 2555 16:44 น.