1111

02618
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 22 กันยายน 2560
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 ก.ย. 2560 20:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [239]

02617
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ก.ย. 2560 19:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [67]

02616
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่115
เรื่อง
ส่งคืนเอกสารขอเบิกงบประมาณ
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 ก.ย. 2560 18:59 น.จำนวนผู้เข้าชม [56]

02615
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน ในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญประชุมคณะกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ก.ย. 2560 18:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [217]

02614
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่115
เรื่อง
ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงในการทิ้งงานกรณีีการจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 ก.ย. 2560 18:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [61]

02613
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่115
เรื่อง
ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงในการทิ้งงานกรณีีการจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 ก.ย. 2560 18:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [31]

02612
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังผา และโรงเรียนบ้านปงสนุก
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 ก.ย. 2560 18:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [20]

02611
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน ในสังกัด
เรื่อง
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ก.ย. 2560 12:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [52]

02610
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียน ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การประชุมสัมมนา มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ก.ย. 2560 11:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [85]

02609
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ก.ย. 2560 16:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [104]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |