1111

03382
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.น่านเขต 2
เรื่อง
การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียนแบบ ปง1ข ใต้ถุนสูง (ต่อเติม) ขนาเ 6 ห้องเรียน
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 16:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [1]

03381
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทย
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 14:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [29]

03380
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 14:47 น.จำนวนผู้เข้าชม []

03379
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 11:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [9]

03378
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 09:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [70]

03377
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และข้าราชการบำนาญที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญและค่าศึกษาบุตรข้าราชการ ประจำวันที่ 7 ธันวาคม2561
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 07 ธ.ค. 2561 10:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [93]

03376
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และข้าราชการบำนาญที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญและค่าศึกษาบุตรข้าราชการ ประจำวันที่ 7 ธันวาคม2561
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 07 ธ.ค. 2561 09:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [71]

03375
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญชวนสมัครและคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2562 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็ก
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 07 ธ.ค. 2561 08:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [52]

03374
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมโครงการ \"ศรีน่าน มินิมาราธอน\" ครั้งที่ 1
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 06 ธ.ค. 2561 15:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [19]

03373
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 06 ธ.ค. 2561 15:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [11]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |