1111

02790
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกวต
เรื่อง
ขอเชิญร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ภาคเหนือ
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ม.ค. 2561 16:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [19]

02789
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องใน สพป.น่านเขต 2
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 19 ม.ค. 2561 13:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [36]

02788
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครู ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ต้องแก้ไขหลักฐานขอเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 ม.ค. 2561 12:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [48]

02787
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 1
เรื่อง
การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ
ข่าวโดยกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 18 ม.ค. 2561 16:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [82]

02786
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นอาหารกลางว
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 18 ม.ค. 2561 15:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [43]

02785
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 18 ม.ค. 2561 14:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [118]

02784
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การดำเนินงานป้องกัและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ม.ค. 2561 14:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [35]

02783
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การดำเนินงานป้องกัและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ม.ค. 2561 14:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [79]

02782
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงิน วันที่ 15 มกราคม 2561
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 17 ม.ค. 2561 11:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [156]

02781
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องใน สพป.น่านเขต 2
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 ม.ค. 2561 11:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [87]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |