1111

03230
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 ต.ค. 2561 10:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [12]

03229
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 19 ต.ค. 2561 16:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [62]

03228
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 19 ต.ค. 2561 16:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [17]

03227
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 19 ต.ค. 2561 11:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [1]

03226
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน บุรีรัมย์
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 18 ต.ค. 2561 15:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [14]

03225
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ขอเชิญร่วมกิจกรรม \"แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ\"
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 18 ต.ค. 2561 15:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [21]

03224
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้้นที่ สพป.น่าน เขต 2
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ใส่หมวกกันน็อค \"สั่งคมหัวแข็ง ปี 3\"
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 18 ต.ค. 2561 15:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [14]

03223
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้้นที่ สพป.น่าน เขต 2
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 18 ต.ค. 2561 15:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [17]

03222
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 18 ต.ค. 2561 15:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [12]

03221
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเสนอชื่อนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 18 ต.ค. 2561 15:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [10]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |