1111

03656
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 22 พ.ค. 2562 16:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [20]

03655
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 21 พ.ค. 2562 17:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [31]

03654
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2562
ข่าวโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 21 พ.ค. 2562 17:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [56]

03653
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
โตรงการ Prime Minister \'s Award 2019
ข่าวโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 21 พ.ค. 2562 16:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [21]

03652
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่1/2562
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 พ.ค. 2562 12:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [72]

03651
เรียน บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ
เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ข่าวโดยDLICT เมื่อ 17 พ.ค. 2562 12:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [183]

03650
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ข่าวโดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 16 พ.ค. 2562 11:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [197]

03649
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา,บ้านสบเป็ด,บ้านกอก,พระพุทธบาทวิทยา,ชุมชนบ้านดอนตัน,ผาน้ำย้อย
เรื่อง
แก้ไขคำสั่งการตรวจรับพัสดุ
ข่าวโดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 16 พ.ค. 2562 11:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [41]

03648
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 15 พ.ค. 2562 11:40 น.จำนวนผู้เข้าชม [208]

03647
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน
เรื่อง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข่าวโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 15 พ.ค. 2562 10:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [27]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |