1111

04119
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวโดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 21 ก.พ. 2563 12:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [60]

04118
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
แจ้งจำนวนผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 20 ก.พ. 2563 17:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [146]

04117
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
จำนวนผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 20 ก.พ. 2563 16:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [66]

04116
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ก.พ. 2563 16:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [35]

04115
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ก.พ. 2563 16:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [34]

04114
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และ ขั้นความรู้เบื้องต้น C.B.T.C
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ก.พ. 2563 16:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [23]

04113
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการจัดงานแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.น่าน เขต 2 เกมส์
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ก.พ. 2563 10:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [43]

04112
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนปัว
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 18 ก.พ. 2563 15:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [65]

04111
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังอัจตรายจากฝนฟ้าคะนอง
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 18 ก.พ. 2563 14:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [57]

04110
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ประกาศ กรีฑา สพป.น่าน เขต 2 เกมส์
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ก.พ. 2563 15:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [129]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |