1111

02689
เรียน ข้าราชการครู,ข้าราชการบำนาญ
เรื่อง
การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร บำนาญและข้าราชการวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 17 พ.ย. 2560 15:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [39]

02688
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 17 พ.ย. 2560 15:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [51]

02687
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์โครงการ ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 17 พ.ย. 2560 13:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [16]

02686
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 16 พ.ย. 2560 17:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [132]

02685
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 16 พ.ย. 2560 17:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [62]

02684
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 และงบประมาณปี 2561
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 พ.ย. 2560 16:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [111]

02683
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 พ.ย. 2560 16:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [80]

02682
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 15 พ.ย. 2560 15:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [155]

02681
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 พ.ย. 2560 13:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [97]

02680
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและ
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 พ.ย. 2560 11:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [93]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |