1111

04273
เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนพนาสวรรค์
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 27 พ.ค. 2563 07:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [6]

04272
เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ข่าวโดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 27 พ.ค. 2563 05:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [17]

04271
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 27 พ.ค. 2563 04:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [3]

04270
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 27 พ.ค. 2563 04:53 น.จำนวนผู้เข้าชม []

04268
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ข่าวโดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 26 พ.ค. 2563 02:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [93]

04267
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินประจำเดือนเมษายน และวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ข่าวโดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 21 พ.ค. 2563 08:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [194]

04265
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนกัดเกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนปีงบประมา
ข่าวโดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 21 พ.ค. 2563 07:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [76]

04264
เรียน ผู้้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์พายุไซโคลน “อำพัน”
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 21 พ.ค. 2563 04:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [18]

04263
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและนักจิตวิทยา
ข่าวโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 21 พ.ค. 2563 01:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [977]

04262
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ข่าวโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 20 พ.ค. 2563 08:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [14]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |