1111

03040
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
โครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 ก.ค. 2561 15:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [74]

03039
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.น่านเขต 2
เรื่อง
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 19 ก.ค. 2561 14:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [51]

03038
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.น่านเขต 2
เรื่อง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 19 ก.ค. 2561 14:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [36]

03037
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.น่านเขต 2
เรื่อง
เรียนเชิญเข้าเยี่่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 19 ก.ค. 2561 14:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [27]

03036
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.น่านเขต 2
เรื่อง
การประกวดบทเพลงเมืองแพร่เพื่อสืบสานตำนวนซอพื้นบ้านภาคเหนือ
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 19 ก.ค. 2561 11:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [23]

03035
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.น่านเขต 2
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อสำหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ.2561ระดับอนุบาล-มัธยม
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 19 ก.ค. 2561 11:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [28]

03034
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.น่านเขต 2
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อสำหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ.2561
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 19 ก.ค. 2561 11:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [24]

03033
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.น่านเขต 2
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 19 ก.ค. 2561 11:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [28]

03032
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.น่านเขต 2
เรื่อง
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 19 ก.ค. 2561 11:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [18]

03031
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.น่านเขต 2
เรื่อง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 19 ก.ค. 2561 11:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [27]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |