1111

02899
เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ผุ้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ในสังกัดสพป.น่านเขต 2
เรื่อง
แนวปฏิบัติเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกียวกับเงินรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 เม.ย. 2561 18:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [16]

02898
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ขอเชิญรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ว
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 24 เม.ย. 2561 17:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [19]

02897
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
วิทยุ/โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 23 เม.ย. 2561 11:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [37]

02896
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และข้าราชการบำนาญที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการฯ ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 เม.ย. 2561 18:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [137]

02895
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 และปีงบประมาณ 2561
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 เม.ย. 2561 18:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [92]

02894
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนคร
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 เม.ย. 2561 16:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [36]

02893
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 เม.ย. 2561 16:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [91]

02892
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหยวก
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 เม.ย. 2561 16:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [20]

02891
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงิน วันที่ 5 เมษายน 2561
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 05 เม.ย. 2561 17:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [287]

02890
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการและกำหนดการประชุมกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 28 มี.ค. 2561 17:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [314]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |