[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01792
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
อนุญาตไปราชการเพื่อประชุมสัมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 มิ.ย. 2559 17:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 414 ]

01791
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนขุนน่าน ทุกโรงเรียน
เรื่อง
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2259
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 มิ.ย. 2559 11:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 169 ]

01790
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
เสนอกิจกรรม\"ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 3\" ชวนบอกรักแม่ ชิงทุนการศึกษา 250,000 บาท
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 18:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 73 ]

01787
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
แจ้งรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ รอบที่ 2
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 15:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 445 ]

01786
เรียน ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่้อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 12:16 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 508 ]

01785
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
เลื่อนการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 61 โรง
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศฯ เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 11:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 344 ]

01784
เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง
คัดเลือกนักเรียน \"เด็กดีศรีน่าน 2\"
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 17:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 138 ]

01783
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 17 มิถุนายน 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 16:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 211 ]

01782
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 มิ.ย. 2559 16:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 280 ]

01781
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ
เรื่อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 13:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 327 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]