[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2738 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01839
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 12 ก.ค. 2559 06:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ ]

01838
เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ทุกโรง
เรื่อง
ขอความร่วมมือรับดอกมะลิจำหน่าย เนื่อโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 11 ก.ค. 2559 17:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 84 ]

01837
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ทุกโรง
เรื่อง
ขอความร่วมมือรับดอกมะลิจำหน่าย เนื่อโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 11 ก.ค. 2559 17:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 31 ]

01836
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 10 ก.ค. 2559 19:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 1 ]

01835
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การดำเนินงานโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 08 ก.ค. 2559 12:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 404 ]

01834
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 08 ก.ค. 2559 04:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ ]

01833
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง)/บ้านนาก้อ/บ้านผาสิงห์/บ้านปางส้าน
เรื่อง
ส่งประกาศรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 07 ก.ค. 2559 17:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 151 ]

01832
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ส่งประกาศรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 07 ก.ค. 2559 17:16 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 199 ]

01831
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 06 ก.ค. 2559 15:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 404 ]

01830
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 06 ก.ค. 2559 00:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ]