[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01862
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคัวะ
เรื่อง
การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบกรณ๊ภัยพิบัติธรรมชาติ
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 25 ก.ค. 2559 14:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 55 ]

01861
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระะบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 25 ก.ค. 2559 12:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 277 ]

01860
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 ก.ค. 2559 11:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 108 ]

01859
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 23 ก.ค. 2559 09:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [ ]

01858
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
สำรวจผู้มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลุกเสือ (A.L.T.C.)
ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ 22 ก.ค. 2559 14:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 106 ]

01857
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
สำรวจผู้มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลุกเสือ (A.L.T.C.)
ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ 22 ก.ค. 2559 14:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 36 ]

01856
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
เลื่อนกำหนดการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ก.ค. 2559 12:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 129 ]

01855
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีที่ได้รับจัดสรร
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบเงินอุดหนุน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 22 ก.ค. 2559 10:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 151 ]

01854
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 21 ก.ค. 2559 15:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 308 ]

01853
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)
เรื่อง
การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 21 ก.ค. 2559 15:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 37 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]