[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3327 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02480
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
ส่งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 13 ก.ค. 2560 16:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 226 ]

02479
เรียน ผอ.รร.ศรีสระวงค์ ,บ้านผักเฮือก และ รร.บ้านผาหลัก
เรื่อง
ส่งประกาศการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 13 ก.ค. 2560 16:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 117 ]

02478
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
โครงการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 12 ก.ค. 2560 17:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 374 ]

02476
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการลลทะเบียนพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 12 ก.ค. 2560 16:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 208 ]

02475
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการ ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 12 ก.ค. 2560 15:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 196 ]

02473
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
แจ้งย้ายที่ตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 12 ก.ค. 2560 14:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 50 ]

02471
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน ในสังกัด
เรื่อง
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 ก.ค. 2560 15:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 224 ]

02470
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
แจ้งย้ายที่ตั้งหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 11 ก.ค. 2560 15:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 93 ]

02469
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน ในสังกัด
เรื่อง
การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (INDABA)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 ก.ค. 2560 12:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 67 ]

02468
เรียน ผู้รับบำนาญสังกัด สพป.น่าน เขต 2 และผู้เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการ ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 06 ก.ค. 2560 19:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 197 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ]