[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2646 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01807
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ การจัดทำเอกสารด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 15:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 218 ]

01806
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 15:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ ]

01805
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การจัดงานและการเข้าร่วมประกวด/แข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ข่าวโดย เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 15:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 121 ]

01804
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ การจัดทำเอกสารด้านประวัติศาสตร์ สัง
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 15:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 62 ]

01803
เรียน ผู้อำนวยการตามรายชื่อดังแนบด่วนที่สุด
เรื่อง
ขอเชิญประชุม
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 15:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 290 ]

01802
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 14:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ ]

01801
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การรายงานข้อมูลผลการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 11:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 223 ]

01800
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์ และบ้านสองแคว
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณ 2559 สำหรับสถานศึกษาแกนนำทางการแนะแนว
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 11:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 25 ]

01799
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณ 2559 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 11:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 69 ]

01798
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
อนุญาตไปราชการโครงการคูปองพัฒนาครูประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 มิ.ย. 2559 17:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 173 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ]