[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01932
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบกอน
เรื่อง
ตอบข้อหารือกรณีชดเชยระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/29
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 ส.ค. 2559 17:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 39 ]

01931
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีจัดสรรดังแนบ
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานเพื่อดำเนินตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 19 ส.ค. 2559 12:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 214 ]

01930
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 ส.ค. 2559 11:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 200 ]

01929
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนใ(ตามรายชื่อดังแนบ)
เรื่อง
ขอเชิญคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือประชุมในวันที่ 25 ส.ค. 59
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ส.ค. 2559 11:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 152 ]

01928
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนใ(ตามรายชื่อดังแนบ)
เรื่อง
ขอเชิญคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือประชุมในวันที่ 25 ส.ค. 59
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ส.ค. 2559 11:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 71 ]

01927
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด (ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีรวมและลเิกโรงเรียนภาคเรียนที่1/59เพิ่มเติม)
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 18 ส.ค. 2559 12:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 177 ]

01926
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 18 สิงหาคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 18 ส.ค. 2559 12:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 255 ]

01925
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกจูน,ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังตับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 18 ส.ค. 2559 11:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 36 ]

01924
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 18 ส.ค. 2559 11:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 202 ]

01923
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแคว,บ้านสบกอน,บ้านร้อง,บ้านแแหนและบ้านดอยติ้ว
เรื่อง
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 17 ส.ค. 2559 10:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 73 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]