[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02720
เรียน ข้าราชการครู,ข้าราชการบำนาญ
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรบำนาญและข้าราชการประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 07 ธ.ค. 2560 16:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 143 ]

02719
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน 1
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 07 ธ.ค. 2560 10:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 145 ]

02718
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ข่าวโดย กลุ่มงานตวจสอบภายใน เมื่อ 07 ธ.ค. 2560 09:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 219 ]

02717
เรียน แจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่อง
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบสปช.30126(บ้านพักครูเดี่ยว)
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 06 ธ.ค. 2560 17:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 59 ]

02716
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องใน สพป.น่านเขต 2
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 06 ธ.ค. 2560 15:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 171 ]

02715
เรียน ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
เรื่อง
เอกสารเพิ่มเติมการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 06 ธ.ค. 2560 12:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 656 ]

02713
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 17:44 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 201 ]

02712
เรียน เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 17:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 169 ]

02711
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 17:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 135 ]

02710
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ข่าวโดย ict เมื่อ 04 ธ.ค. 2560 17:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 96 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]