[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02002
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกรณีจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของโรงเรียนบ้านห้วยท
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 14 ก.ย. 2559 17:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 109 ]

02001
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
เปิดให้รายงานข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนฯ
ข่าวโดย ict เมื่อ 14 ก.ย. 2559 16:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 135 ]

02000
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
เปิดให้รายงานข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนฯ
ข่าวโดย ict เมื่อ 14 ก.ย. 2559 16:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 121 ]

01999
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการกลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 14 ก.ย. 2559 12:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 210 ]

01998
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
แจ้งบัญชีโครงสร้างอัตราจ้างลูกจ้างประจำ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 ก.ย. 2559 16:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 326 ]

01997
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
แจ้งบัญชีโครง
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 ก.ย. 2559 16:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 82 ]

01996
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 13 ก.ย. 2559 11:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 96 ]

01995
เรียน ประธานเครือข่ายกล่มโรงเรียน 18 กลุ่ม
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณปี 2559โครงการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 12 ก.ย. 2559 17:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 163 ]

01994
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 12 ก.ย. 2559 16:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 210 ]

01993
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา,โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์และโรงเรียนบ้านสบขุ่น
เรื่อง
แจ้งส่งคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 12 ก.ย. 2559 11:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 56 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]