[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02730
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง สปช. ๑๐๓ ๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกว
ข่าวโดย ict เมื่อ 15 ธ.ค. 2560 16:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 86 ]

02729
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องใน สพป.น่านเขต 2
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ธ.ค. 2560 17:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 142 ]

02728
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียน ทุกโรงเรียน
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 หลักสูตร
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ธ.ค. 2560 14:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 186 ]

02727
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียน ทุกโรงเรียน
เรื่อง
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 13 ธ.ค. 2560 16:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 164 ]

02726
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 13 ธ.ค. 2560 14:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 129 ]

02725
เรียน ผู้สมัครสอบคัดเลือก
เรื่อง
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วันที่่ 12 ธันวาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 12 ธ.ค. 2560 17:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 687 ]

02724
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
เร่งรัดการก่อหนี่้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 08 ธ.ค. 2560 16:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 155 ]

02723
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 08 ธ.ค. 2560 16:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 198 ]

02722
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทีเกี่ยวข้อง
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 08 ธ.ค. 2560 15:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 183 ]

02721
เรียน เจ้าหน้าที่พัสดุทุกโรงเรียนโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสแหล่งของเงิน
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 08 ธ.ค. 2560 08:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 190 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]