[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2738 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02123
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
กำหนดโครงการคัดเลือกลูกเสือที่ได้รับเข็มลูกเสือ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 03 พ.ย. 2559 15:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 194 ]

02122
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
เรื่อง
ขอเลื่อนการประชุม
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 03 พ.ย. 2559 09:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 180 ]

02121
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูคาวิทยาคม,บ้านเปียงซ้อ,บ้านสว้าและมณีพฤกษ์
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 02 พ.ย. 2559 14:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 64 ]

02120
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 02 พ.ย. 2559 14:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 304 ]

02119
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 02 พ.ย. 2559 14:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 263 ]

02118
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรงเรียนวรนคร ,บ้านถ่อน และบ้านดอนสบเปือ
เรื่อง
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 พ.ย. 2559 10:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 85 ]

02117
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักเฮือกและโรงเรียนศรีสระวงศ์
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 01 พ.ย. 2559 10:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 56 ]

02116
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงในสังกัด
เรื่อง
กำหนดการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 01 พ.ย. 2559 09:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 157 ]

02115
เรียน เรียนผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวรนคร , โรงเรียนบ้านผักเฮือก และโรงเรียนบ้านสองแคว
เรื่อง
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 28 ต.ค. 2559 17:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 135 ]

02114
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2560 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 28 ต.ค. 2559 12:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 262 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ]