[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2738 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02176
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลกรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 07 ธ.ค. 2559 17:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 229 ]

02175
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 02 ธ.ค. 2559 23:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 1 ]

02174
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2560 ฉบับแก้ไข
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 ธ.ค. 2559 14:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 198 ]

02173
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 01 ธ.ค. 2559 14:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 103 ]

02172
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
1.โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวัฒนาธรรมวิสคอนวิน
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 01 ธ.ค. 2559 14:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 50 ]

02171
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 30 พ.ย. 2559 11:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 257 ]

02170
เรียน นายกสมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกอำเภอในสังกัด
เรื่อง
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันเปตองโอลิมปิก
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 30 พ.ย. 2559 10:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 119 ]

02169
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การค้างชำระค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 25 พ.ย. 2559 15:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 474 ]

02168
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งกำหนดการออกตรวจคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 25 พ.ย. 2559 15:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 266 ]

02167
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาหลัก,สองแคว,บ้านน้ำคา,น้ำโมงปางสา
เรื่อง
แจ้งกำหนดการออกตรวจคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 25 พ.ย. 2559 15:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 67 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ]