[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02309
เรียน ผู้ที่เกี่ยวอข้อง
เรื่อง
รับสมัครคัดเลือก (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอืื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 03 มี.ค. 2560 09:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 208 ]

02308
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน)ภาคเรียนที่2/2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 28 ก.พ. 2560 16:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 157 ]

02307
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 28 ก.พ. 2560 09:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 319 ]

02306
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 27 ก.พ. 2560 10:59 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 68 ]

02305
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 25 ก.พ. 2560 08:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 1 ]

02304
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
1แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการเตรียมรับเสด็จ เพิ่มเติม
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ก.พ. 2560 16:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 275 ]

02303
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลกรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 23 ก.พ. 2560 11:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 271 ]

02302
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
แจ้งการสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ปี 60 รอบสอง
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ก.พ. 2560 09:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 116 ]

02301
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 ก.พ. 2560 16:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 255 ]

02300
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครู,ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 ก.พ. 2560 16:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 148 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]