[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02360
เรียน ผู้ที่สนใจ
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ดูแลเด็กพักนอน
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 07 เม.ย. 2560 14:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 87 ]

02359
เรียน ผู้รับบำนาญสังกัด สพป.น่าน เขต 2
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการ ประจำวันที่ 5 เมษายน 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 05 เม.ย. 2560 15:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 213 ]

02358
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 (ที่เกี่ยวข้อง)
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินประจำวันที่ 5 เมษายน 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 05 เม.ย. 2560 15:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 234 ]

02357
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรง
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 03 เม.ย. 2560 14:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 172 ]

02356
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 31 มี.ค. 2560 15:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 261 ]

02355
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 31 มี.ค. 2560 15:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 182 ]

02354
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า,บ้านน้ำพุร้อน,บ้านห่างทางหลวง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 31 มี.ค. 2560 15:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 55 ]

02353
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 (ที่เกี่ยวข้อง)
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 31 มี.ค. 2560 12:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 213 ]

02352
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการครูอัตราจ้างแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูวิกฤติ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 30 มี.ค. 2560 12:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 676 ]

02351
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณพ.ศ.2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 30 มี.ค. 2560 10:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 256 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]