[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2575 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02193
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
1).โครงการพัฒนาระบบสุุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่ม 2.)โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตฯ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ธ.ค. 2559 15:44 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 217 ]

02192
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
เปลี่ยนตำแหน่งขั้าราชการครููและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ธ.ค. 2559 14:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 554 ]

02191
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลกรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 21 ธ.ค. 2559 10:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 54 ]

02190
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์
เรื่อง
ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น 60 และตอบรับ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ธ.ค. 2559 14:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 169 ]

02189
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับ สพป.น่าน เขต 2
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ธ.ค. 2559 14:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 138 ]

02188
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลกรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 18 ธ.ค. 2559 13:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 283 ]

02187
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลกรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 17 ธ.ค. 2559 14:40 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 200 ]

02186
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครู,ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 14 ธ.ค. 2559 09:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 249 ]

02185
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 13 ธ.ค. 2559 16:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 270 ]

02184
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 13 ธันวาคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 13 ธ.ค. 2559 10:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 202 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ]