[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2738 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02367
เรียน ผู้รับบำนาญสังกัด สพป.น่าน เขต 2
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการประจำวันที่ 12 เมษายน 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 12 เม.ย. 2560 10:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 215 ]

02366
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 และผู้รับจ้าง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินประจำวันที่ 12 เมษายน 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 12 เม.ย. 2560 10:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 233 ]

02365
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรง
เรื่อง
เลื่อนการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ช้ันสูง (A.T.C.)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 เม.ย. 2560 18:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 114 ]

02364
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
จังหวัดน่านขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 11 เม.ย. 2560 17:44 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 43 ]

02363
เรียน ผู้ที่เกี่ยวอข้อง
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่่ธุรการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 11 เม.ย. 2560 11:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 255 ]

02362
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลกรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 08 เม.ย. 2560 21:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 275 ]

02361
เรียน ผู้ที่สนใจ
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ดูแลเด็กพักนอน
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 07 เม.ย. 2560 16:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 162 ]

02360
เรียน ผู้ที่สนใจ
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ดูแลเด็กพักนอน
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 07 เม.ย. 2560 14:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 87 ]

02359
เรียน ผู้รับบำนาญสังกัด สพป.น่าน เขต 2
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการ ประจำวันที่ 5 เมษายน 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 05 เม.ย. 2560 15:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 213 ]

02358
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 (ที่เกี่ยวข้อง)
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินประจำวันที่ 5 เมษายน 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 05 เม.ย. 2560 15:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 234 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ]