[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02421
เรียน ผู้ที่สนใจ
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 29 พ.ค. 2560 18:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 339 ]

02420
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การคัดเลือกเด็กดีเด่น 61 สน.พัฒนาสังคม น่าน
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 พ.ค. 2560 14:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 139 ]

02419
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 26 พ.ค. 2560 16:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 266 ]

02418
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
เตรียมความพร้อมรับสภานการณ์ฝนตกหนัก
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 24 พ.ค. 2560 13:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 210 ]

02417
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีจัดสรร
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 24 พ.ค. 2560 13:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 323 ]

02416
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การรายงานผลการรับนักเรียน ปี 60 (ฉบับปรับปรุง)( หนังสือ ว1680 ลว 18 พ.ค. 60)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 พ.ค. 2560 12:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 534 ]

02415
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 19 มกราคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 พ.ค. 2560 17:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 99 ]

02414
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 19 มกราคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 พ.ค. 2560 17:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 149 ]

02413
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์โครงการ 365 วัน และประกาศจังหวัดน่าน
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 19 พ.ค. 2560 16:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 93 ]

02412
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียน ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แต่งตั้งคณะวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี ๒๕๖๐
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 พ.ค. 2560 12:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 247 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]