[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 4082 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0582
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์และโรงเรียนแสนทองวิทยา
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 25 ส.ค. 2558 17:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 76 ]

0581
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 25 ส.ค. 2558 17:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 70 ]

0580
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 25 ส.ค. 2558 17:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 368 ]

0579
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน