[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3174 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0034
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ร้านค้า,บริษัท ฯ,หจก.ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 02 มิ.ย. 2558 10:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 178 ]

0033
เรียน รอง ผอ.สพป.น่านเขต 2 ทุกคน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มฯ ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม นักวิชาการศึกษาฯลฯ
เรื่อง
การประชุมคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 02 มิ.ย. 2558 10:16 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 202 ]

0032
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 มิ.ย. 2558 10:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 92 ]

0031
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 01 มิ.ย. 2558 17:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 296 ]

0030
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
เรื่อง
ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมงาน ๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 พ.ค. 2558 16:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 125 ]

0029
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 29 พ.ค. 2558 15:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 270 ]

0028
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
เรื่อง
ขอเชิญชวนร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียม
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 29 พ.ค. 2558 14:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 94 ]

0027
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การดำเนินงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2558
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 29 พ.ค. 2558 12:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 353 ]

0026
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2558 งบดำเนินงาน ค่าอาหารนักเรียนพักนอนภาคเรียนที่ 1/ 2558
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 29 พ.ค. 2558 12:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 197 ]

0025
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวีดีทัศน์ (คลิป) เกี่ยวกับการสร้างเสริมค่านิยม 12 ประการ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 พ.ค. 2558 10:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 91 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ]