[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3871 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0775
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ประกาศยกเลิก ปพ.1.1 ป ระดับประถมของ ร.ร.บ้านสันเจริญ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 ก.ย. 2558 12:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 90 ]

0774
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ด่วนที่สุด)
เรื่อง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 29 ก.ย. 2558 11:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 501 ]

0773
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166,โรงเรียนบ้านผักเฮือกและโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 28 ก.ย. 2558 18:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 60 ]

0772
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
สำรวจข้อมูลการรับสนุนค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนที่มีการควบคุม โรงเรียนขนาดเล็ก
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 28 ก.ย. 2558 17:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 185 ]

0771
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การรายงานข้อมูลจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
ข่าวโดย ict เมื่อ 28 ก.ย. 2558 16:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 346 ]

0770
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 28 ก.ย. 2558 15:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 241 ]

0769
เรียน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความในหัวข้อ “ฉันใฝ่ฝันอยากสร้างอนาคตสดใสให้กับโรงเรียนของฉันอย่างไร”
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 28 ก.ย. 2558 11:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 97 ]

0768
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การสั่งซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.)
ข่าวโดย ส่งเสริมฯ เมื่อ 28 ก.ย. 2558 10:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 217 ]

0767
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การอบรมการอบรมจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนด้วยโปรแกรม SchoolMIS ด่วน!!
ข่าวโดย ict เมื่อ 25 ก.ย. 2558 19:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 852 ]

0766
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 25 ก.ย. 2558 11:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 976 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ]