[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 4090 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01024
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านปรางค์,ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรประชาวิทยา
เรื่อง
เชิญอบรมปฏิบัติการพิจารณาร่างสื่อการเรียนรู้และกิจกรรม STEM
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 25 พ.ย. 2558 14:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 47 ]

01023
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด
เรื่อง
รายละเอียดการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 25 พ.ย. 2558 11:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 201 ]

01022
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2558
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 24 พ.ย. 2558 16:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 199 ]

01021
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน
เรื่อง
แต่งตั้งข้าราชการอยู่เวรประจำวันหยุดราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2558
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 24 พ.ย. 2558 15:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 112 ]

01020
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
กรอกรายละเอียดลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 พ.ย. 2558 14:40 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 472 ]

01019
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การเรียกคืนเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 24 พ.ย. 2558 12:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 287 ]

01018
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 พ.ย. 2558 11:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 165 ]

01017
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายครู สายงานการสอน (ประชาพิจารณ์)
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 พ.ย. 2558 10:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 438 ]

01016
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายครู สายงานการสอน (ประชาพิจารณ์)
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 พ.ย. 2558 10:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 167 ]

01015
เรียน คณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายสายงานการสอน
เรื่อง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายครู สายงานการสอน
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 พ.ย. 2558 10:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 159 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ]