[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3460 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0400
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายตรวจสอบภายใน
เรื่อง
โครงการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการบริหารงบประมาณ
ข่าวโดย กลุ่มงานตวจสอบภายใน เมื่อ 03 ส.ค. 2558 12:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 172 ]

0399
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย
เรื่อง
โครงการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการบริหารงบประมาณ
ข่าวโดย กลุ่มงานตวจสอบภายใน เมื่อ 03 ส.ค. 2558 12:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 150 ]

0398
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านเฟือยลุง,บ้านไร่,บ้านผักเฮือก
เรื่อง
ประเมินโรงเรียนสีขาว
ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ 03 ส.ค. 2558 12:11 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 57 ]

0397
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 03 ส.ค. 2558 10:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 663 ]

0396
เรียน ผอ รร ในสังกัด สพป น่าน เขต 2
เรื่อง
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเนื่องในวันหยุดต่อเนื่อง
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 29 ก.ค. 2558 17:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 110 ]

0395
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
โครงการปรกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน ปีงบประมาณ 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 ก.ค. 2558 16:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 85 ]

0394
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีในโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก: มุมมองเมืองน่าน
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 ก.ค. 2558 16:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 82 ]

0393
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
ข่าวโดย ict เมื่อ 29 ก.ค. 2558 16:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 534 ]

0392
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 29 ก.ค. 2558 15:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 116 ]

0391
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ประกวศผลการประกวดห้องเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 ก.ค. 2558 15:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 120 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ]