[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3174 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0144
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 17 มิ.ย. 2558 22:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 2 ]

0143
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก(v-star )ประจำปี 2558(ด่วนที่สุด)
เรื่อง
ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก(v-star) ประจำปี ๒๕๕๘
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 17 มิ.ย. 2558 17:11 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 202 ]

0142
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพญาเหนือ
เรื่อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพญาเหนือ
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 17 มิ.ย. 2558 15:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 60 ]

0141
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อดังแนบ)
เรื่อง
นำนักเรียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ \"มาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15เมตร
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 มิ.ย. 2558 15:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 207 ]

0140
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อดังแนบ)
เรื่อง
ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ \"มาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15เมตร
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 มิ.ย. 2558 15:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 115 ]

0139
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(แก้ไขหนังสือนำส่ง)
เรื่อง
แจ้งปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 17 มิ.ย. 2558 15:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 406 ]

0138
เรียน แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม ฯ
เรื่อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 มิ.ย. 2558 12:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 308 ]

0137
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมฯ ประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 มิ.ย. 2558 12:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 423 ]

0136
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
แจ้งปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 17 มิ.ย. 2558 12:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 403 ]

0135
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบขุ่น บ้านน้ำคา ชุมขนไตรคามฯ ป่าหัด ห่างทางหลวง ร.ร.เชียงกลางโมเดล กอกชีโมเด
เรื่อง
นำเสนอผลงานคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 17 มิ.ย. 2558 12:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 66 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ]