[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2738 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02511
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 03 ส.ค. 2560 12:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 152 ]

02510
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 03 ส.ค. 2560 11:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 303 ]

02509
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
จัดส่งแบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานเขตพื้นที่พิเศษ
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 02 ส.ค. 2560 16:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 71 ]

02508
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 01 ส.ค. 2560 10:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 97 ]

02507
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ฯ ประจำปีการศึกษา 2559-2560
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 31 ก.ค. 2560 18:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 187 ]

02506
เรียน ผู้อำนวยการตามรายชื่อดังแนบ
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 31 ก.ค. 2560 18:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 493 ]

02505
เรียน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 31 ก.ค. 2560 18:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 285 ]

02504
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 31 ก.ค. 2560 17:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 258 ]

02503
เรียน ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
เรื่อง
รับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 31 ก.ค. 2560 13:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 161 ]

02502
เรียน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และผุู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ก.ค. 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 30 ก.ค. 2560 13:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 182 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ]