[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3327 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0671
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
มาตรการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ2558
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 10 ก.ย. 2558 14:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 211 ]

0670
เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน
เรื่อง
การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้สอนและผู้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทอสอบนานาชาติ PISA
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 10 ก.ย. 2558 11:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 219 ]

0669
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ร้านค้า,ห้างหุ้นส่วน ฯ,บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 10 กันยายน 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 09 ก.ย. 2558 19:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 334 ]

0668
เรียน ผอ.โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สะเกิน น้ำโมง น้ำรีพัฒนา น้ำช้างพัฒนา สะปัน บ้านเกวต(ด่วนที่สุด)
เรื่อง
การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้สอนและผู้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทอสอบนานาชาติ PISA
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 09 ก.ย. 2558 15:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 105 ]

0667
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง(ด่วนที่สุด)
เรื่อง
การอบรมวิธีสอนการอ่านการเขียนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 09 ก.ย. 2558 15:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 357 ]

0665
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด(ด่วนที่สุด)
เรื่อง
การอบรมวิธีสอนการอ่านการเขียนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 09 ก.ย. 2558 11:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 338 ]

0664
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ 104 ปีการลูกเสือไทย ต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 08 ก.ย. 2558 14:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 448 ]

0663
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง(ด่วนที่สุด)
เรื่อง
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้อาเซียน
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 08 ก.ย. 2558 11:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 237 ]

0662
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ร้านค้า,บริษัทฯ,หจก. ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 7 กันยายน 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 07 ก.ย. 2558 20:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 418 ]

0661
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องใน สพป.น่านเขต 2
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการสัมมนาผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 07 ก.ย. 2558 17:59 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 238 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ]