[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0101
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งขอเข้าดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย(\"Wireless Solution System)
ข่าวโดย ict เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 12:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 182 ]

0100
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ด่วน!
ข่าวโดย ict เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 12:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 268 ]

0099
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 11 มิ.ย. 2558 18:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ ]

0098
เรียน ผู้อำนวยการตามรายชื่อดังแนบ
เรื่อง
ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 11 มิ.ย. 2558 17:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 338 ]

0097
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
สถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 มิ.ย. 2558 17:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 135 ]

0096
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหม่อมเจ้าฯ,บ้านด่าน,ห้วยฟอง,เปียงซ้อ,สว้าและบ่อหยวก
เรื่อง
เชิญเข้าร่วมประชุม
ข่าวโดย ส่งเสริมฯ เมื่อ 11 มิ.ย. 2558 17:11 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 46 ]

0095
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบ 78 โรงเรียน)
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 11 มิ.ย. 2558 16:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 391 ]

0094
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบ 20 โรงเรียน)
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 11 มิ.ย. 2558 16:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 291 ]

0093
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 11 มิ.ย. 2558 15:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 7 ]

0092
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฎิบัติการ \"พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์\"
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 11 มิ.ย. 2558 11:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 204 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]