[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3327 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0791
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่
เรื่อง
พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2556
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 01 ต.ค. 2558 11:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 98 ]

0790
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การรายงานข้อมูลจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
ข่าวโดย ict เมื่อ 30 ก.ย. 2558 18:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 382 ]

0789
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ด่วนที่สุด)
เรื่อง
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจส่งแบบสำรวจรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการปี 2559 ตามเอกสารดังแนบ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 30 ก.ย. 2558 16:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 388 ]

0788
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ร้านค้า,บริษัท,หจก.ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 30 กันยายน 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 30 ก.ย. 2558 15:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 315 ]

0787
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรประชาวิทยา,บ้านท่าวังผา,สกาดพัฒนา,ไตรราษฎร์สามัคคี,บ้านน้ำเลียงและบ้านบ่อหลวง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 30 ก.ย. 2558 11:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 100 ]

0786
เรียน ผู้อำนวยการโร
เรื่อง

ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 30 ก.ย. 2558 11:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 7 ]

0785
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรประชาวิทยา/บ้านท่าวังผา/สกาดพัฒนา/ไตรราษฏร์สามัคคี/บ้านน้ำเลียง/บ้านบ่อหลวง
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 30 ก.ย. 2558 11:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 140 ]

0784
เรียน คณะกรรมการการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ครั้งที่ 1
เรื่อง
ตั้งคณะกรรมการการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ครั้งที่ 1
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 30 ก.ย. 2558 11:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 873 ]

0783
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ปฏิทินการส่งข้อมูลเพื่อการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.2559
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 30 ก.ย. 2558 11:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 294 ]

0782
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
เชิญร่วมกิจกรรม to be number one teen dancercise Thailand championship 2016 ระดับภาคเหนือ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 ก.ย. 2558 18:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 97 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ]