[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0211
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด (แก้ไขหนังสือราชการที่ ศธ04081/ว2012 /ที่ศธ 04081/2036)
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 29 มิ.ย. 2558 14:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 275 ]

0210
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 มิ.ย. 2558 12:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 83 ]

0209
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า
เรื่อง
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจกันเงินเหลื่อมปี พ.ศ. 2557
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 29 มิ.ย. 2558 11:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 75 ]

0208
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ
เรื่อง
มาตรการเ่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 29 มิ.ย. 2558 11:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 54 ]

0207
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 29 มิ.ย. 2558 11:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 307 ]

0206
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
แบบสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ภาคเรียน 2/2557
ข่าวโดย ict เมื่อ 26 มิ.ย. 2558 17:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 480 ]

0205
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีจัดสรรดังแนบ
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมวิชาการนานาชาติการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 26 มิ.ย. 2558 16:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 209 ]

0204
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เงินเหลือจ่าย
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 26 มิ.ย. 2558 16:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 413 ]

0203
เรียน ผุู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ประกาศสรุปผลการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558(ล่าสุด)
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 26 มิ.ย. 2558 16:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 277 ]

0202
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง
รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการจัดการศึกษาตามปัญหาของแต่ละพื้นที่
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 26 มิ.ย. 2558 16:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 126 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]