[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0221
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
เตรียมเสนอของบประมาณปี 2558 รายการค่าตรวจจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 01 ก.ค. 2558 12:44 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 257 ]

0220
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง
เรื่อง
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี 2558(ด่วนที่สุด)
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 01 ก.ค. 2558 12:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 180 ]

0219
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอง (Brain-Based Leanrning)
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 01 ก.ค. 2558 12:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 378 ]

0218
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การใช้ยางรถยนต์หรือวัสดุอื่นจัดสนาม BBL (Brain-Based Leanrning)
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 01 ก.ค. 2558 12:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 353 ]

0217
เรียน ผุ็อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ป่าหัด นาวงศ์ น้ำโมงปางสา
เรื่อง
การอบรมพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.ให้กับบุคลากรเครือข่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสม
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 01 ก.ค. 2558 12:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 93 ]

0216
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์และแจกหนังสือ \"สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา\"
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 01 ก.ค. 2558 10:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 73 ]

0215
เรียน ผอ รร ในสังกัด สพป น่าน เขต 2
เรื่อง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ต้องการแก้ไขหลักฐานการเบิก ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 30 มิ.ย. 2558 17:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 211 ]

0214
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
โรคทางเดินลมหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 30 มิ.ย. 2558 10:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 144 ]

0213
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ), ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่
เรื่อง
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 มิ.ย. 2558 16:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 54 ]

0212
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เงินเหลือจ่าย
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 29 มิ.ย. 2558 15:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 373 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]