[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0281
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด
เรื่อง
การอบรมพัฒนาโปรมแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐใให้กับบุคลากรเครือข่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องส
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 13 ก.ค. 2558 13:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 96 ]

0280
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
มาตรกสนเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายหารที่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 13 ก.ค. 2558 11:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 282 ]

0279
เรียน .ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริทุกโรง
เรื่อง
การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 ก.ค. 2558 11:59 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 172 ]

0278
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 10 ก.ค. 2558 10:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 379 ]

0277
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประกาศจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 10 ก.ค. 2558 10:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 210 ]

0276
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ร้านค้า,บริษัท ฯ,หจก.ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 10 ก.ค. 2558 10:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 373 ]

0275
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
สำรวจตวามต้องการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริม เมื่อ 10 ก.ค. 2558 08:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 96 ]

0274
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ก.ค. 2558 19:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 281 ]

0273
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนในภารกิจด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ก.ค. 2558 18:44 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 231 ]

0272
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
เรื่อง
โล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 09 ก.ค. 2558 18:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 60 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]