[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0341
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย \"รีโว คัพ 2015\" รอบคัดเลือก
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ก.ค. 2558 14:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 66 ]

0340
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การรายงานข้อมูลผลการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 22 ก.ค. 2558 13:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 495 ]

0339
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 22 ก.ค. 2558 12:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 623 ]

0338
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 22 ก.ค. 2558 11:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 35 ]

0337
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักเฮือก / บ้านยอดดอยวัฒนา
เรื่อง
ระงับการจัดสรรงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 22 ก.ค. 2558 10:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 170 ]

0336
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
อบรมครูเพศศึกษาเพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ก.ค. 2558 10:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 216 ]

0335
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด
เรื่อง
ขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 ก.ค. 2558 09:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 53 ]

0334
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ประกาศการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 21 ก.ค. 2558 18:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 267 ]

0333
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
เรื่อง
ขอรับการสนับสนุนบุคลากร
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 21 ก.ค. 2558 17:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 82 ]

0332
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลชุมมิตรภาพที่ 186
เรื่อง
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านน้ำป้ากห้วยธนู
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 21 ก.ค. 2558 17:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 44 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]