[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0351
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แนวทางการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ไม่ได้จัดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ช
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 23 ก.ค. 2558 12:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 275 ]

0350
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การดำเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงานในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 23 ก.ค. 2558 12:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 169 ]

0349
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอปัว ทุกโรงเรียน
เรื่อง
เชิญประชุม
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 23 ก.ค. 2558 11:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 148 ]

0348
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีดังแนบ
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 23 ก.ค. 2558 10:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 238 ]

0347
เรียน ผอ รร ในสังกัด สพป น่าน วเขต 2
เรื่อง
ขอเชิญชวนประดับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธง 12สิงหาพระบรมราชินีนาถ
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 23 ก.ค. 2558 10:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 139 ]

0346
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์
เรื่อง
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 23 ก.ค. 2558 10:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 65 ]

0345
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ปี
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ก.ค. 2558 15:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 202 ]

0344
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี ครั้งที่ 10
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 22 ก.ค. 2558 15:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 101 ]

0343
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ประกาศผเ้การสอบแข่งขันกิจกรรมเยาวชนงานสปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ก.ค. 2558 15:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 113 ]

0342
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ประกาศผเ้การสอบแข่งขันกิจกรรมเยาวชนงานสปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ก.ค. 2558 15:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 50 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]