[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 4082 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01793
เรียน ผู้อำนวยการตามรายชื่อดังแนบ
เรื่อง
อนุญาตไปราชการเพื่อประชุมสัมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21(เพิ่มเติม)
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 มิ.ย. 2559 18:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 197 ]

01792
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
อนุญาตไปราชการเพื่อประชุมสัมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 มิ.ย. 2559 17:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 419 ]

01791
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนขุนน่าน ทุกโรงเรียน
เรื่อง
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2259
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 มิ.ย. 2559 11:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 170 ]

01790
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
เสนอกิจกรรม\"ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 3\" ชวนบอกรักแม่ ชิงทุนการศึกษา 250,000 บาท
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 18:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 79 ]

01787
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด