[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0441
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาส
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 06 ส.ค. 2558 15:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 467 ]

0440
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแคว ภูคาวิทยา สมาคมพยาบาลไทย ชุมชนบ้านทุ่งช้าง บ้านสบมาง
เรื่อง
โครงการค่ายคุณธรรมส่งเสริมการออม สาระเศรษฐศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 06 ส.ค. 2558 15:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 119 ]

0439
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 06 ส.ค. 2558 15:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 456 ]

0438
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายสุจริตทั้ง 16 โรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
เชิญประชุม(ดครงการโรงเรียนสุจริต)
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 06 ส.ค. 2558 14:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 168 ]

0437
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งกำหนดการเข้ารับพระราชทาน\"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย \" ปีการศึกษา 2557
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 05 ส.ค. 2558 17:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 325 ]

0436
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์ / วรนคร
เรื่อง
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลแผนรวมการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 05 ส.ค. 2558 17:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 51 ]

0435
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลแผนการรวมการรับนักเรียนของโรงเรียน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 05 ส.ค. 2558 17:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 308 ]

0434
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 7 แห่ง (ตามบัญชีรายละเอียดดังแนบ)ด่วนที่สุด
เรื่อง
เชิญประชุมวางแผนการใช้งบประมาณโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อแทรกแซงคุณภาพสถานศึกษาที่ไม่มีพัมนาการด
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 05 ส.ค. 2558 17:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 234 ]

0433
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ,ชุมชนศิลาเพชร,บ้านชี
เรื่อง
การประกวดกิจกรรม Cup Song เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมอง (B
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 05 ส.ค. 2558 16:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 137 ]

0432
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีพุทธ(ตามรายชื่อโรงเรียนดังแนบ)
เรื่อง
โครงการค่ายคุณธรรมส่งเสริมการออม สาระเศรษฐศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 05 ส.ค. 2558 15:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 373 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]