[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0451
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีดังแนบ
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปี 2558 ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 10 ส.ค. 2558 12:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 413 ]

0450
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน
เรื่อง
การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้สอนและผู้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินการทดสอบระดับนานาชาติpisa
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 10 ส.ค. 2558 12:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 216 ]

0449
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ \"นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะครูใจดี\" (Teacher Training Workshop)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 10 ส.ค. 2558 11:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 302 ]

0448
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันอาเซียน
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 07 ส.ค. 2558 15:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 307 ]

0447
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนคร ชุมชนบ้านดอนตัน บ้านสะปัน
เรื่อง
การประชุมการสนทนากลุ่ม(Focut Group) ผลการวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 58
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 07 ส.ค. 2558 15:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 66 ]

0446
เรียน ผู้สมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เรื่อง
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 07 ส.ค. 2558 13:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 397 ]

0445
เรียน เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
แจ้งแก้ไขรหัสเงินงบประมาณ
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 07 ส.ค. 2558 13:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 289 ]

0444
เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ส่งผลงานประกวดกิจกรรม Cup Song เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสอดคล้อง
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 07 ส.ค. 2558 12:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 251 ]

0443
เรียน บุคคลทั่วไปที่สนใจ
เรื่อง
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครูและโทรทัศน์สีชนิดจอแบนพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 06 ส.ค. 2558 18:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 198 ]

0442
เรียน ผอ รร ในสังกัด สพป น่าน เขต 2
เรื่อง
แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 06 ส.ค. 2558 16:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 151 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]