[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2738 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0468
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้อง บ้านไร่ ภูคาวิทยาคม ชุมชนศิลาเพชร
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัสดุวิชาชีพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 13 ส.ค. 2558 13:11 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 49 ]

0467
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินจัดอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 13 ส.ค. 2558 09:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 227 ]

0466
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรม ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 13 ส.ค. 2558 09:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 191 ]

0465
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้อง,บ้านไร่,ภูคาวิทยาคม,ชุมชนศิลาเพชร
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 11 ส.ค. 2558 16:40 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 70 ]

0464
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 11 ส.ค. 2558 16:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 364 ]

0463
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 11 ส.ค. 2558 16:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 178 ]

0462
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 11 ส.ค. 2558 16:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 29 ]

0461
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแท่น,บ้านน้ำคา,บ้านสบขุ่น
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 11 ส.ค. 2558 16:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 40 ]

0460
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 11 ส.ค. 2558 16:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 280 ]

0459
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 11 ส.ค. 2558 15:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 459 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ]