[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0481
เรียน พนักงานราชการในสังกัด สพป.น่าน เขต 2
เรื่อง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการปรับเพิ่ม 4 %
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 14 ส.ค. 2558 14:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 308 ]

0480
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ส.ค. 2558 14:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 119 ]

0479
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชุมโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านการเสริมสร้างพลเมือง
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ส.ค. 2558 13:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 327 ]

0478
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
รับสมัครผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 14 ส.ค. 2558 13:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 186 ]

0477
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
สรุปรายงานการอุมัติไปราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ส.ค. 2558 12:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 177 ]

0476
เรียน ผอ. โรงเรียนวรนคร บ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ พนาสวรรค
เรื่อง
โครงการช่วนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๓ (ด่วนที่สุด)
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 14 ส.ค. 2558 12:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 41 ]

0475
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายสามัญ สายอาชีพ ประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ส.ค. 2558 11:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 131 ]

0474
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ร้านค้า,บริษัท ฯ,หจก.ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 14 สิงหาคม 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 14 ส.ค. 2558 10:44 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 260 ]

0473
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 7 แห่ง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 14 ส.ค. 2558 09:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 192 ]

0472
เรียน ผู้อำนวยการบ้านส้อเด่นพัฒนา, บ้านดอนสบเปือ,ไตรคามวิทยา, บ้านน้ำอ้อ, พระพุทธบาทวิทยา, บ้านหนองผุก
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 13 ส.ค. 2558 16:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 46 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]