[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0491
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การประชุมการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาส
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 ส.ค. 2558 11:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 161 ]

0490
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน
เรื่อง
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุตหนุน ประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 ส.ค. 2558 11:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 33 ]

0489
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักวางแผนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 17 ส.ค. 2558 11:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 144 ]

0488
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อ
เรื่อง
แนวดำเนินการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 17 ส.ค. 2558 10:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 221 ]

0487
เรียน ประธานเครือข่ายทุกกลุ่มโรงเรียน
เรื่อง
การประเมินและรายงานผลการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 17 ส.ค. 2558 10:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 299 ]

0486
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณเร่งด่วน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 15 ส.ค. 2558 14:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 89 ]

0485
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามคำสั่งดังแนบ
เรื่อง
ขอเชิญประชุม
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 15 ส.ค. 2558 14:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 374 ]

0484
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแควและโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
เรื่อง
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 14 ส.ค. 2558 15:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 42 ]

0483
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ บ้านทุ่งช้าง ตาลชุมมิตรภาพที่ 186
เรื่อง
การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครรุ่น 128
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 14 ส.ค. 2558 15:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 50 ]

0482
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง ละติจูดที่ 6 แบบหมู่คณะ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ส.ค. 2558 15:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 151 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]