[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3037 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0811
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
แบบสอบถามการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ข่าวโดย ict เมื่อ 07 ต.ค. 2558 18:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 310 ]

0810
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
รายงานการบันทึกผลการเรียน ปี 57 (SchoolMIS)
ข่าวโดย ict เมื่อ 07 ต.ค. 2558 18:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 307 ]

0809
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 07 ต.ค. 2558 16:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 437 ]

0808
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 07 ต.ค. 2558 14:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 82 ]

0807
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 07 ต.ค. 2558 12:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 242 ]

0806
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบกอน
เรื่อง
การประเมินความพร้อมให้กับโรงเรียนที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 07 ต.ค. 2558 11:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 91 ]

0805
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการ\"ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี พ.ศ.2559\"
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 07 ต.ค. 2558 11:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 208 ]

0804
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนและโรงเรียนในโครงการ EBE ทุกโรงเรียน
เรื่อง
การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 07 ต.ค. 2558 11:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 124 ]

0803
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การเผยแพร่หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน แ
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 07 ต.ค. 2558 10:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 128 ]

0802
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การแข่งขันกิจกรรม Cup Song ในงานศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 07 ต.ค. 2558 10:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 135 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ]