[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0521
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรงเรียน
เรื่อง
รายงานการประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ 104 ปี การลูกเสือไทย ต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ส.ค. 2558 16:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 242 ]

0520
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรงเรียน
เรื่อง
หารือการจัดตั้งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ส.ค. 2558 15:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 175 ]

0519
เรียน ประธานเครือข่ายทุกกลุ่มโรงเรียน (ด่วนที่สุด)
เรื่อง
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการดำเนินงานการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 3
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 19 ส.ค. 2558 15:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 254 ]

0518
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
รายงานผลการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application
ข่าวโดย ict เมื่อ 19 ส.ค. 2558 15:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 281 ]

0517
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน
ข่าวโดย ict เมื่อ 19 ส.ค. 2558 15:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 275 ]

0516
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน
ข่าวโดย ict เมื่อ 19 ส.ค. 2558 15:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 178 ]

0515
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 19 ส.ค. 2558 11:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 163 ]

0514
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 19 ส.ค. 2558 11:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 274 ]

0513
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัด สพฐ.
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 19 ส.ค. 2558 11:16 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 278 ]

0512
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการสัมมนาผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 19 ส.ค. 2558 11:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 192 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]